صنایع دستی

صنایع معرق

واژه ی معرق در واقع به معنای رگه دار بودن چیزی است،معرق کاری هنرکنارهم قرار دادن چوب های رنگی  ومصالحی چون عاج، صدف و فلز و…است تا طرح موردنظر به دست آید.

هنر معرق چوب را می توان از زیباترین و ظریفترین هنرهای چوب و صنایع دستی ایران است. معرق کاری اصفهان در ایران جایگاهی ویژه  دارد، بهترین و متنوع ترین  آثار جهان  در باب این هنر نزد ایرانیان است. این هنر درواقع ازکنارهم قرار دادن چوب درختان مختلف بارنگ ها و نقوش متفاوت بوجود می آید.

معرق چوب مطابق با دسته بندی از سازمان میراث فرهنگی کشورجزهنرهای صناعی زیر شاخه ی آثارچوبی ودرقسمت برش چوب قرار دارد. معرق از کنار هم قرارگرفتن و تلفیق چوب های رنگی طبق طرح  ازپیش تعیین شده به دست می آید؛ به این معنی که درساخت اثرمعرق ، ماده اولیه چوب است، اما به وفور این هنر را به صورت تلفیقی با دیگر هنرها و یا با استفاده از مواد دیگرهم  میتوان مشاهده کرد.

درباره نویسنده

esfahanjornal

دیدگاهتان را بنویسید